Junnifart AB

Tekniskt förvaltning, ekonomisk förvaltning, totalförvaltning, städning, fastighetsskötsel, uteskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning och mycket mer