Perennagruppen

Utgörs av odlare, och är en av tre grupper som sorterar under Trädgårdsnäringens Riksförbund.