HBX Service

Arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll av pappersmaskiner. Tyngdpunkten ligger på inloppslådor och virapartier. Utför även uppriktning av andra maskinutrustningar samt nymontage, reparationer, nykonstruktion och smide.