aStrategi

Genomför kund- och/eller medarbetarundersökning med tyngdpunkt på resultat och implementering. aStrategi är en del av Bonnier Affärsinformation.