BirCon AB

Bidragskonsultering: EU-bidrag och övrig offentlig finansiering (lokal, region, nationell och nordisk).Verksamhetsutveckling: Förändringsaarbete, målstyrning, ledarskapsutveckling.Kompetensutveckling: Utbildning inom teambuilding, ledarskap