Finanskonsult AB

Specialiserat på strategier och riskhantering i finansiella organisationer, utredningar avseende finansområdet med tonvikt på kapitalmarknad och riskhantering.