JapanPorten

JapanPorten representerar småföretag i Japan. Lanserar produkter på mässor i Tokyo, ger exportråd, översätter broschyrer mm. Småföretag annonserar på vår japanska webbplats. Dessutom: språkkurser, föreläsningar, studiedagar.