Peldius Business Development

Svensk-Polsk affärsutvecklingskonsult är ett konsulttjänsteföretag inom marknadsföring, export och import, med den polska marknaden som specialitet. Vi kan språket och är väl insatta i den polska kulturen och affärslagsstiftningen.