Swärd Research and Consulting

Ett konsultföretag som är specialiserat på analys, bevakning och strategisk rådgivning kring frågor som berör företagets affärsverksamhet och som ligger i gränslanden mellan marknad — politik — det civila samhället.