United Minds AB

Konsultföretag specialiserat på omvärldsanalys. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att se förändringar i omvärlden, samt att ta tillvara dessa förändringar i sina affärer och sin kommunikation.