Virtual Carisma

Rapport och analysverktyg. Vi vänder oss till företag som vill ha en modern, avancerad och kostnadseffektiv affärsinformationslösning. Detta oavsett om det handlar om en fristående rapport- eller analyslösning för befintligt affärssystem eller informationsdatabas.