Yomando

Yomando hjälper företag och organisationer att få ut så mycket som möjligt av sin omvärldsbevakning. Yomando mediebevakar tv, radio och tidningar, producerar sammanfattningar och översättningar samt executive summaries.