Pro Agens

Konsultföretag vars verksamhetsområde är utredningar, projektering, projektledning, ritnings- och konstruktionsarbete samt hållfasthetsberäkniingar. Företaget är verksamt inom process- och tillverkningsindustrin.