Lex Sign AB

Skyltar och skyltsystem av mycket hög kvalité och med en erkänt bra design. Vi har ett brett och flexibelt sortiment av skyltar för såväl inom- som utomhusbruk.Även elektroniska informations- och skyltsystem.