ARS Research AB

Vi har en unik kompetens och erfarenhet vad gäller undersökningsupplägg, frågeformulärkonstruktion och analys av insamlade intervjudata. Arbetar främst för offentlig sektor, organisationer, forskare och media.