Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB

IRS arbetar med metodik för att förebygga olyckor, skador och problem. Det finns en betoning på industriella risker men tillämpningsområdet är brett. I verksamheten ingår forskning, utveckling, konsultarbete och utbildning.