Jonas Näslund AB

Specialist på träblåsinstrument. Kvalificerade reparationer, samt försäljning av kvalitetsinstrument och tillbehör. Specialitet: ombyggnad av saxofoner och fagotter, sprickreparationer på klarinetter och oboer.