Precimeter

Utvecklar och marknadsför icke-kontakterande mätinstrument baserade på laser för mätning av förflyttning, tjocklek, profil, vibration mm. Vår sensor är digital och bygger på en CCD som bilddetektor för optimal precision.