Wesaborgs AB

Vi konstruerar och tillverkar maskiner till sågverks -och träindustrin samt specialmaskiner på beställning.