Advokatfirman Mats Bergh AB

Allmän juridisk verksamhet med speciel inriktning på brottmål, familje och arvsrätt, invandrar- skadestånds-, försäkrings- samt affärsrätt. Verksamhet primärt i Dalarna och Värmland.