Advokatfirman Wagnsson

Allmänpraktiserande advokatbyrå med tonvikt på svensk och internationell affärs- och idrottsjuridik, internationell familjerätt samt skatterätt.