Ex tuto

Startade som ett konsultföretag inom redovisningsområdet men har i ökad utsträckning åtagit sig juridiska uppdrag med specialisering på skatterätt.