Interkult

Interkulturell kommunikation Sverige - Frankrike - Japan - Tyskland. Språkutbildning, översättning och tolkning, juridisk och ekonomisk rådgivning. Tjänsterna ritar sig främst till ledningspersonal i företag och myndigheter.