Forskarpatent i Västsverige AB

Licensiering av uppfinningar från universitet och högskolor i västra Sverige. Marknadsutredningar för nya högteknologiska produkter.