Kemilärarnas Resurscentrum

Nationellt resurscentrum som stöder kemilärare på grundskolan och gymnasiet. Hot-line för lärarfrågor, tips, laborationer och fortbildningar för kemilärare.