Nöjesteknik - Vi leverarar ljud, ljus, scen och bild för konsert och event

Vi leverar teknik för lyckade event och konserter. Företaget jobbar med kvalitétsprodukter och kompetent personal. Ljud och ljus till showartister och middagsunderhållning.