Unna design

En mässmonter ska vara visuellt tilltalande och unik för att locka besökare. Av oss får du hjälp att hitta en temaidé som tydliggör ditt budskap. Du får hjälp genom hela processen; från planering, genomförande till uppföljning.