Safecast

Säljer modern teknik för bättre beslut och planering. Exempel på produkter är väderstationer, barometrar, termometrar, vindmätare och trådlösa larm.