Ljunggren & Daughters AB

Vi jobbar med ergonomiska storköksprodukter som förhindrar förslitningsskador i storkök. Genom ergonomiskt riktiga hjälpmedel förbättras arbetssituationen i köken, och sjukskrivningarna minskar.