Dendrokronologiska Laboratoriet i Sverige

Ett nationellt laboratorium som utför dendrokronologisk dateringar (årsringsdateringar) på träd, t.ex. datering av gamla hus, prover från arkeologiskar utgrävningar etc.