Cerlic Controls AB

Mätinstrument till processindustri, vatten- och avloppsrening samt pappers- och cellulosaindustri. Tillverkar bl.a. Black box line -serien.