Terra Firma Sigurd Melin

Vi utvecklar teknik mot naturkatastrofer, främst översvämningar. Vi tar också fram översvämningsskyddsplaner (ÖSP) på uppdrag av kommuner och fastighetsägare. Vi är även kartografer, och ritar kartor av alla slag, turistkartor, industrikartor m.m.