Inte bara Fest AB

Vi tar det totala ansvaret för hela tillställningen. Vi producerar gärna en kul och utmanande konferens. Vi producerar inbjudan, o.s.a.-hantering, dekor, teknik, artistbokning, scener, möbler, porslin, mat och dryck till över 2000 gäster.