CPL Container-Pack

Vi köper och säljer lastpallar och returpallar samt träemballage. Vi sorterar, reparerar samt lagrar, hyr ut och återvinner även lastemballage.