Bengt Hildemar Transport AB

Specialister inom den logistik som krävs för samordning, mellanlagring och distribution av gods direkt till slutkunder i Storstockholm.