Primelog AB

Ger fraktköpare full kontroll över distributionsflöden och kostnader i transportkedjan. Automatiska avvikelserapporter och tidsmässiga mätningar av kvaliteten i distributionsprocessen.