Tommy Lidén Promotion AB

Unikt försäljnings- och marknadsförings- konsultföretag med lång erfarenhet och stor kunskap inom den professionella ljud- och ljusbranschen. Ett perfekt komplement när extra resurser behövs.