Indikat

Vi pekar på trender och framtidsfrågor för varumärken och har en metod för att ge ett indikat på konsumenters köpvanor. I metoden ingår att noggrant studera reklam och reklameffekter, medieval och konsumenters beteenden.