United Media Group

UMG är en strategisk och operativ kommunikationsbyrå som är verksam inom tre affärsområden: UMG Concept, UMG Event och UMG Action.