Elfwendahl & Co

Reklambyrån som valt att erbjuda sina uppdragsgivare, vid sidan av traditionellt kunnande, de Nya Medierna för att nå ut med sina budskap. Kommunikation som är digital, interaktiv och samtidigt global.