Media Promotion Rosengren AB

Ett renodlat annonsförsäljningsbolag inom såväl tryckta som elektroniska medier.