Strateg Marknadsföring

Vi kan affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation och vi kan som strategisk rådgivare föra en dialog på företagsledningsnivå om hur vi bäst samordnar informationen för att öka din konkurrenskraft.