TimeCode Film & Media AB

Ett produktionsbolag för film, video, text, bild och layout. Vår huvudsakliga inriktning är (drama)dokumentärer i syfte att väcka debatt om viktiga samhällsfrågor samt vetenskapsjournalistik. Se smakprov ur vår showreel.