NPP Photo Sweden AB

Reklam och modefotografering såväl konventionellt som digitalt, både inom och utom landet. Stor studio med svart/vitt- och färglabb samt digital bildbearbetning.