Greenwood communications

Vi specialiserar oss på att producera kund- och personaltidningar för europeiska multinationella företag. Flera av tidningar görs i olika språkversioner och distribueras över hela världen.