JIC Media AB

JIC Media AB är ett oberoende medieföretag i Göteborg. Öppenhet, noggrannhet och respekt för andra människor är nyckelord.