Boströms Ljud och Ljus

Ett postorderföretag med försäljning av ljud- och ljusanläggningar samt scenbelysning till disckjockeys, teatrar, restauranger och givetvis privatpersoner.