MiL Institute - Action Reflection Learning

Ett internationellt managementinstitut för verksamhetsnära utveckling av strategisk ledning och personligt ledarskap. Vår kärnkompetens är att formge och genomföra förändringsprocesser och utvecklingsprogram.