Allskrot

Vi hämtar skrot kostnadsfritt, rensar, tömmer, städar och forslar bort. Även skrotbilar. Grovstädning och rensning av garager, industrier, lokaler, ladugårdar och dödsbon. Oljetanksdemontering och transport av tunga objekt. Vi gör det rent och snyggt.