Nässjö Affärsverk AB

Ägt av Nässjö kommun med fem verksamhetsområden, elnät, fjärrvärme, bredband, vatten och renhållning. Elhandel bedrivs i dotterbolaget Nässjö Energi AB.